Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200117849 КЮ ЕМ ЕС- консултинг
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ул. "Ворино" 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на "Борил Груп" ООД чрез внедряване на СУК и покриване на международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0560-C0001
Излизане на външен пазар на БГСервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията BG161PO003-2.1.11-0034-C0001
Нови конкурентни предимства за ФТС България чрез покриване на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008 ISO/IEC 20000-1:2005 BG161PO003-2.1.12-0221-C0001
„Инвестиции в ISO 27001:2005 и CRM за конкурентоспособност на ИМЪРЧАНТПЕЙ ООД на световно ниво” BG161PO003-2.1.12-0300-C0001
“Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас” BG051PO002-2.2.09-0056-C0001
„По- компетентни и мотивирани служители в областна администрация Бургас“ BG051PO002-2.2.14-0005-C0001
Надграждане на професионалната квалификация и компетентност на служителите от Община град Добрич BG051PO002-2.2.15-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз