Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000291716 Община Угърчин
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Угърчин 5580 Угърчин пл.”СВОБОДА”1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Угърчин 12.01.2009 602 124 602 124 0 602 124 24,00 Приключен
Грижа за хората – предлагане на алтернативната социална услуга „домашен помощник” в община Угърчин 02.07.2009 91 373 84 438 7 106 82 189 12,00 Приключен
Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени. 16.03.2012 288 529 284 010 4 519 269 810 24,00 Приключен
Помощ в дома в община Угърчин 21.11.2012 115 610 115 610 0 106 415 14,00 Приключен
Подобряване на ефективността на общинска администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и функциите й 20.08.2013 73 984 73 984 0 73 984 12,00 Приключен
Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения 03.01.2014 85 446 85 446 0 85 446 9,00 Приключен
Повишаване квалификациите на служителите в Община Угърчин 19.08.2014 31 800 31 800 0 31 800 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания" 02.06.2008 24,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„С грижа за хората - осигуряване на дългосрочна помощ в общността” 04.11.2010 14,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз