Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413814 Община Левски
Седалище Област: Плевен Oбщина: Левски 5900 Левски бул. „България” №58
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за независим живот, чрез предоставяне на услугата „Домашен помощник” в Община Левски 30.06.2009 61 047 55 138 6 578 54 252 12,00 Приключен
"Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в град Левски" 15.04.2011 938 655 938 655 0 938 655 57,37 Приключен
"Опазване и възстановяане на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - Карамандол, BG0000239" 17.01.2012 649 731 649 731 0 649 731 48,00 Приключен
Подобряване на образователната инфраструктура в община Левски 19.05.2012 478 543 478 543 0 406 761 18,00 Приключен
Извършване на функционален анализ в община Левски за повишаване ефективността на работа на общинската администрация 17.10.2012 35 366 35 366 0 35 366 12,00 Приключен
Подкрепа за независим живот 28.11.2012 146 860 146 860 0 130 788 18,00 Приключен
Заедно за социална интеграция 28.01.2013 138 890 138 890 0 138 881 12,00 Приключен
"Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски" 03.04.2013 106 201 106 201 0 106 185 12,00 Приключен
Подобряване процесите по стратегическо планиране и механизмите за неговото наблюдение и контрол в община Левски 30.10.2013 62 713 62 713 0 62 713 9,00 Приключен
Подобряване на административния капацитет и ефективността на общинска администрация- община Левски 06.12.2013 65 410 65 410 0 65 410 9,00 Приключен
„Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски” 05.08.2014 75 043 75 043 0 75 043 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз