Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000057026 Община Карнобат
Седалище Област: Бургас Oбщина: Карнобат 8400 Карнобат Карнобат, бул. „България” №12
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово градище, община Карнобат 16.09.2008 2 975 283 2 975 283 0 2 975 283 16,00 Приключен
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат 03.02.2009 4 332 376 4 332 376 0 4 330 937 28,23 Приключен
„Реконструкция и обновяване на сграда на ДДУИ „Света Екатерина”, с. Искра” 03.02.2009 708 138 708 138 0 708 138 24,00 Приключен
“Подкрепа за достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат” 30.06.2009 98 179 92 338 6 710 89 262 12,00 Приключен
Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в гр. Карнобат 16.07.2010 4 081 343 4 081 343 0 3 582 529 29,67 Приключен
Създаване и устойчиво развитие на център за обществена подкрепа в Община Карнобат 28.10.2010 88 107 88 107 0 88 092 14,00 Приключен
Изграждане на ЦНСТ - 2 бр. на територията на гр. Карнобат 28.12.2011 1 025 197 1 025 197 0 1 025 197 22,70 Приключен
„Реставрация, консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция „Средновековен парк Маркели” 28.06.2012 2 781 824 2 735 603 52 677 2 325 262 39,50 Приключен
“Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат” 28.11.2012 194 704 194 704 0 188 722 15,00 Приключен
Предоставяне на социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - 2 бр. в гр. Карнобат 23.05.2013 337 167 337 167 0 337 163 18,00 Приключен
Комплекс за социални услуги в общността „Надежда” – гр. Карнобат 17.06.2013 273 612 273 612 0 261 481 15,20 Приключен
Подготвка и провеждане на иновативно културно събитие "Да съживим традициите в Карнобат" 16.08.2013 486 226 486 226 0 461 915 24,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат 19.12.2013 105 030 98 553 6 774 93 626 20,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите чрез обучение 29.07.2014 80 091 80 091 0 80 091 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Социални асистенти и домашни помощници в подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат 28.10.2010 14,00 Приключен
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас 25.08.2011 62,10 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз