Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000386751 Община Перник
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник 2300 гр. Перник, пл.”Св.Иван Рилски” №1А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник" 16.09.2008 2 695 793 2 695 793 0 2 827 240 26,37 Приключен
Канализация на гр. Перник 15.12.2008 21 441 736 21 304 921 1 516 307 21 607 778 40,00 Приключен
Подготовка на инвестиционен проект „Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник” 15.12.2008 591 807 591 807 0 591 807 27,00 Приключен
"В ТЪРСЕНЕ НА УСТОЙЧИВИ МОДЕЛИ”: ОБЩИНА ПЕРНИК – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВА С БИЗНЕСА 09.02.2009 565 544 565 544 0 566 578 12,00 Приключен
Укрепване на свлачището в с. Планиница 25.06.2009 783 655 783 655 0 786 337 24,00 Приключен
ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ХОРА В ОБЩИНА ПЕРНИК 26.06.2009 79 713 79 713 0 72 806 12,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник 13.12.2010 1 312 525 1 312 525 0 1 117 925 16,00 Приключен
Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бяла вода, община Перник 03.06.2011 769 236 769 236 0 599 327 24,00 Приключен
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Перник 23.06.2011 340 911 336 958 3 956 320 110 30,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК 12.07.2011 543 513 543 513 0 543 404 53,00 Приключен
"КИТАРИАДА - "културна марка" за град Перник" 09.08.2011 407 766 385 034 22 732 368 330 24,00 Приключен
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” 30.11.2011 15 207 946 13 690 518 2 059 848 13 511 824 58,87 Приключен
Протегната ръка 06.12.2011 125 824 125 824 0 125 791 22,00 Приключен
"НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Перник" 14.12.2011 250 627 250 627 0 250 553 18,00 Приключен
Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник 28.12.2011 838 387 838 387 0 838 387 24,00 Приключен
Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура 11.01.2012 3 208 518 3 053 464 157 926 3 053 464 24,00 Приключен
Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото 08.11.2012 81 439 81 439 0 81 439 18,20 Приключен
ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 18.04.2013 79 922 79 922 0 79 922 12,00 Приключен
„Зелена и достъпна градска среда, гр. Перник” 20.05.2013 5 302 787 5 302 787 0 5 037 648 31,00 Приключен
Да не изоставяме нито едно дете - разкриване на социални услуги в Перник 23.05.2013 233 277 233 277 0 233 234 15,00 Приключен
В подкрепа на Перник за следващия програмен период 09.10.2013 412 110 412 110 0 412 110 27,00 Приключен
„Комплекс за социални услуги „ПОСОКА – семейство”” 16.10.2013 175 741 175 741 0 175 741 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Дададем на децата корени и криле 17.06.2008 19,00 Приключен
--- 19.06.2008 16,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Разкриване на 2 Центъра за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете Перник и Русе 04.11.2010 14,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Детето със СОП – личност, уважавана от възрастните и връстниците си 22.11.2011 18,23 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз