Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000615043 Община Неделино
Седалище Област: Смолян Oбщина: Неделино 4990 Неделино Гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски”, № 104
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино” 02.06.2008 702 310 702 310 0 970 914 24,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино 12.01.2009 0 0 5 000 208 604 28,00 Прекратен
Социален асистент – искрица за независим живот на хора с трайни увреждания или тежко болни и самотни хора от община Неделино 24.06.2009 96 344 91 614 5 787 88 415 12,00 Приключен
„ЗАЕДНО ДНЕС ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ” 02.11.2010 95 468 95 468 0 95 421 14,00 Приключен
"Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение" 16.03.2012 971 667 971 667 0 648 155 24,00 Приключен
Повишаване на ефективността в дейността на общинските администрации Неделино и Ардино 01.11.2012 90 439 90 439 0 94 330 18,00 Приключен
ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 15.07.2013 68 751 68 751 0 68 751 12,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения 29.01.2014 85 920 85 920 0 85 920 9,00 Приключен
„Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служители, кметове и кметски наместници на Община Неделино, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения” 07.08.2014 0 0 0 0 17,03 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз