Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Седалище Област: Добрич Oбщина: Тервел 9450 Тервел ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Обновяване на детските заведения в гр. Тервел” 02.06.2008 900 967 900 967 0 900 967 16,00 Приключен
Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция 10.04.2009 162 179 162 179 0 162 179 18,00 Приключен
„Различни под едно небе” 18.09.2009 116 872 116 872 0 116 872 10,41 Приключен
"Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел" 21.12.2011 7 233 110 6 909 442 2 145 926 4 846 603 58,17 Приключен
Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център 25.10.2012 734 802 727 602 7 200 727 602 24,00 Приключен
„Заедно на училище” 09.10.2012 132 846 132 846 0 132 845 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" 14.12.2012 46,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз