Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0537-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Различни под едно небе”
Бенефициент: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 30.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Тервел
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 2 Разширяване на ваканционна програма’Наше лято”
Изпълнение на дейност 3 Създаване на школа по приложно изкуство и керамика към средищно основно училище с.Нова Камена
Изпълнение на дейност 5 Създаване на танцов състав при ОУ”Васил Друмев” с.Орляк
Изпълнение на дейност 6 Разширяване на дейността на Школа по модерен балет
Изпълнение на дейност 7 Разширяване на дейността на Детски фолклорен танцов ансамбъл гр.Тервел
Изпълнение на дейност 8 Разработване на училищна програма за превенция на агресивното поведение в ОУ с.Орляк
Изпълнение на дейност 12 Публичност и визуализация
Изпълнение на дейност 4 Междуучилищен конкурс”Тервел в детските очи’
Изпълнение на дейност 9 Танцов празник „Под едно небе”
Изпълнение на дейност 10 Седмица на спорта
Изпълнение на дейност 11 Създаване на междуучилищен клуб ”Цветен град”
Партньори
Партньори:
Основно училище „Васил Друмев” с.Орляк
Изпълнители:
AСКИЯ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 132 427 BGN
Общ бюджет: 116 872 BGN
БФП: 116 872 BGN
Общо изплатени средства: 116 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 318 BGN
2011 76 554 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 270 BGN
2011 65 071 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 341 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 048 BGN
2011 11 483 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 531 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз