Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130168784 "ЕВРОБИЛД" ЕООД 1612,
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, район Красно село, жк Лагера, ул.Пиърс О
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Укрепване на неустойчив откос на ул. Боровец , гр. Костенец” BG161PO001-4.1.02-0020-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец BG161PO001-4.1.03-0075-C0001
Мерки за предовратяване на наводения за обекти: река Гушева и река Селска на територията на Село Антон, община Антон BG161PO001-4.1.04-0059-C0001
Корекция на река Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул Цариградско шосе до заустването на река Очушница - етап 1 BG161PO001-4.1.04-0078-C0001
Корекция на р.Ябланица - гр.Етрополе от о.т.435-418 до о.т. 520-521 BG161PO001-4.1.04-0029-C0001
Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата BG161PO001-3.1.03-0041-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина BG161PO001-4.1.03-0057-C0001
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм BG161PO001-3.1.03-0050-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз