Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111047803 ЕТ „СТИВ-Стефан Иванов, Стоянка Иванова”
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана гр.Монтана, община Монтана, област Монтана, жк. „Плиска-4”, бл.4, вх.В, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Реализиране на инвестиционен проект ГПСОВ в гр. Вършец BG161PO005-1.0.02-0113-C0001
Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана BG161PO001-1.1.08-0017-C0001
Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населенито в община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения BG161PO001-4.1.04-0027-C0001
Привлекателни и топли социални заведения BG161PO001-1.1.11-0010-C0001
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА МБАЛ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" - ГР. ЛОМ BG161PO001-1.1.12-0003-C0001
Изграждане на ЦНСТ в град Лом BG161PO001-1.1.11-0042-C0001
Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене BG161PO001-4.1.03-0004-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях BG161PO001-4.1.03-0002-C0001
Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана BG161PO001-4.1.04-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз