Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0002-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/066
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях
Бенефициент: Община Бойчиновци
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Бойчиновци
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев”, с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР свързани с тях” е подобряване в дългосрочен план на възможностите за развитие, повишаване на качеството на средата на живот чрез подобряване на основните елементи на образователната инфраструктура и преодоляване на съществуващия дефицит относно лошата материална база.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и Комитет за наблюдение Сформиране на екип и Комитет за наблюдение
Дейност 2 Визуализация и информационни дейност Визуализация и информационни дейност
Дейност 3 Избор изпълнител на строителен надзор Избор изпълнител на строителен надзор
Дейност 4 Изпълнение на строителен надзор. Изпълнение на строителен надзор.
Дейност 5. Избор на изпълнител за внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР свързани с тях Избор на изпълнител за внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР свързани с тях
Дейност 6. Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР свързани с тях Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР свързани с тях
Дейност 7. Мониторингови дейности, отчети и завършване на проекта Мониторингови дейности, отчети и завършване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 563 764 BGN
Общ бюджет: 544 410 BGN
БФП: 544 410 BGN
Общо изплатени средства: 462 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 544 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 720 BGN
2014 295 029 BGN
2015 0 BGN
462 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 462 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 167 720 BGN
2014 295 029 BGN
2015 0 BGN
462 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз