Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0029-C0001
Номер на проект: Д01-4067/28.05.2013
Наименование: Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е постигането на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса за повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, т.е. да се преведе на език на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти.
Дейности: Дейност 2 Осигуряване на информираност и публичност
Дейност 5 Създаване на нови учебни програми и/или актуализиране на сегашните - подготовка и изпълнение
Дейност 8 Контрол и прослдяване на резулатите
Дейност 3 Анализ на приоритетни специалности в съответствие с конкретните потребности на бизнеса
Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 6 Апробиране на новите и/или актуализираните учебни програми - подготовка и изпълнение
Дейност 7 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми - подготовка и изпълнение
Дейност 4 Включване на бизнеса в образователния процес във ВСУ - подготовка и изпълнение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 060 BGN
Общ бюджет: 167 047 BGN
БФП: 167 047 BGN
Общо изплатени средства: 166 825 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 012 BGN
2014 42 663 BGN
2015 85 149 BGN
166 825 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 160 BGN
2014 36 264 BGN
2015 72 377 BGN
141 801 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 852 BGN
2014 6 400 BGN
2015 12 772 BGN
25 024 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз