Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър"
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ „Черноризец Храбър”
Дейности: Дейност 1 Изработване на инвестиционнен проект
Дейност 2 Извършване на СМР
Дейност 3 Закупуване на ДМА
Дейност 4 Дейности по информираност и публичност
Дейност 5 Създаване на база от нормативни документи
Дейност 6 Подготовка, организиране и провеждане на семинари, форуми, курсове
Дейност 7 Административни дейности Разходи за възнаграждения
Дейност 8 Разходи за оперативни дейности Консумативи
Дейност 9 Разходи за участие в бизнес форуми и конференции
Дейност 10 Разходи под формата на принос в натура Пазарна стойност на недвижим имот
Дейност 11 Разходи за създаване на интернет страница.
Дейност 12 Разходи за печат на плакати и брошури
Дейност 13 Разходи за конференции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 312 BGN
Общ бюджет: 285 327 BGN
БФП: 140 532 BGN
Общо изплатени средства: 140 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 140 532 BGN
140 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 119 452 BGN
119 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 21 080 BGN
21 080 BGN
Финансиране от бенефициента 147 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Специализирано високотехнологично оборудване за енергоефективни материали
Индикатор 8 Научна продукция
Индикатор 9 Договори за научно и експертно обслужване
Индикатор 10 Проведени научни и/или обучителни семинари, форуми и др.
Индикатор 11 База от стандарти и нормативни документи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз