Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет " Черноризец Храбър"
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 24.04.2013
Дата на приключване: 24.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на квалификацията на преподавателите във ВСУ чрез създаване и апробиране на система за кариерно развитие
Дейности: Провеждане на курсове, свързани с прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии и методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност
Разработване и провеждане на набор от курсове по специализиран английски език в съответната научна област за подобряване на знанията и уменията на преподавателите
Осигуряване на информираност и публичност
Контрол и проследяване на резултатите
Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда
Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ "Черноризец Храбър"
Разработване и провеждане на набор от курсове по ИКТ за усъвършенстване на знанията и уменията на преподавателите
Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 228 BGN
Общ бюджет: 112 848 BGN
БФП: 112 848 BGN
Общо изплатени средства: 112 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 224 BGN
2015 57 612 BGN
112 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 940 BGN
2015 48 970 BGN
95 910 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 284 BGN
2015 8 642 BGN
16 925 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз