Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0039-C0001
Номер на проект: BG051PO001.3.3-03/46
Наименование: Бизнесът – партньор в обучението на студенти от специалност “Информатика”
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за качествена професионална подготовка в реални работни условия на студенти от специалност “Информатика”
Дейности: 1.Организиране и управление на проекта
2.*Подготовка на практиката
3.Провеждане на практиката
4.Контрол и проследяване на резултатите
5.*Провеждане на курсове
6.Публичност
Партньори
Партньори:
"ТЕМПУС-2000" ООД
Мобил Инфо Сървисиз
Скайнет груп ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 033 BGN
Общ бюджет: 79 403 BGN
БФП: 79 403 BGN
Общо изплатени средства: 79 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 990 BGN
2011 50 413 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 641 BGN
2011 42 851 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 492 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 348 BGN
2011 7 562 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 910 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз