Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0040-C0001
Номер на проект: Д01-4062/28.05.2013
Наименование: Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието
Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: проектът си поставя като основна цел подобряването на качеството на образованието, предоставяно от Шуменския университет, посредством подготовката на кадри с умения и компетенции съответстващи на нуждите на пазара на труда, способствайки по този начин изграждането на икономика, основана на знанието и повишаване приложимостта на знанията в практиката.
Дейности: Подготовка на дейност 1
Изпълнение на дейност 1 Анализ на изискванията и потребностите на пазара на труда и определяне на приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 2 Изграждане на пряка връзка между университетското ръководство и представители на работодателски организации и работодатели
Подготовка на дейност 3
Изпълнение на дейност 3 Актуализиране на учебните програми на приоритетни специалности спрямо изискванията на пазара на труда
Подготовка на дейност 4
Изпълнение на дейност 4 Апробиране на актуализираните учебни програми
Подготовка на дейност 5
Изпълнение на дейност 5 Осигуряване на мерки за публичност по проекта
Партньори
Партньори:
АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 064 BGN
Общ бюджет: 187 896 BGN
БФП: 187 896 BGN
Общо изплатени средства: 184 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 212 BGN
2014 55 595 BGN
2015 80 959 BGN
184 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 980 BGN
2014 47 256 BGN
2015 68 816 BGN
157 052 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 232 BGN
2014 8 339 BGN
2015 12 144 BGN
27 715 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз