Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0131-C0001
Номер на проект: Д01-0043/06.02.2012 г.
Наименование: Интеграция без граници
Бенефициент: Сдружение "Надежда - ЦРД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 06.02.2012
Дата на приключване: 06.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е постигане на пълна социална и образователна интеграция на децата със СОП от област Велико Търново, за успешен старт в живота и бъдеща реализация
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Провеждане на организационни мероприятия
Изпълнение на Дейност 1 Провеждане на организационни мероприятия
Изпълнение на Дейност 2 Обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции от целевите партньори по проекта за оценяване образователните потребности
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции от целевите партньори по проекта за оценяване образователните потребности
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Разработване на индивидуални образователни програми за учениците със СОП и провеждане на обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми в целевите училища
Изпълнение на Дейност 3 Изпълнение на Дейност 3 - Разработване на индивидуални образователни програми за учениците със СОП и провеждане на обучение за координатори на екипи и координатори за индивидуалните програми в целевите партньори по проекта
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 - Оборудване на 4 стаи във всяко училище за работа със деца със СОП
Изпълнение на Дейност 4 Изпълнение на Дейност 4 - Оборудване на 4 стаи във всяко училище за работа със деца със СОП
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на Дейност 5 - Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с подпомагане на процеса на социализация и интеграция на децата и младежите със СОП
Изпълнение на Дейност 5 Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с подпомагане на процеса на социализация и интеграция на децата и младежите със СОП
Подготовка на Дейност 6 Информация и публичност
Изпълнение на Дейност 6* Информация и публичност
Подготовка на Дейност 7 Дейности по управление и одит на проекта
Изпълнение на Дейност 7 Дейности по управление и одит на проекта
Партньори
Партньори:
Средно общообразователно училище "Бачо Киро" - Павликени
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Фондация"Милениум"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ФИЛИП САКЕЛАРИЕВИЧ" ГР. СВИЩОВ
СОУ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ" СВИЩОВ
СОУ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" ГР. СТРАЖИЦА
Изпълнители:
Татяна Георгиева Кючукова
Сърнела-2004 ЕООД
Инфокомпютри ООД
Иван Карагьозов
Живко Жеков
Виолета Цветкова
Нели Василева
Светлана Игнатовска
Снежана Николова
Димо Станев
Йорданка Статева
Марияна Георгиева
ЕТ "КОКО НИКОЛА ЛЕВАКОВ"
"КРИАЛ" ЕООД
Радка Станева
Диана Иванова
Неделчо Неделчев
Велислава Радева
Цветанка Захариева
Виолета Маринова
Ширин Ирманова
ЙорданкаТодорова
Илиян Йорданов
Димитър Димитров
Иво Кирилов
Христо Христов
Румен Трифонов
Диана Цанева
Стоянка Иванова-Робова
Стела Тунчева-Мандева
Огнян Крумов
Ренета Паунчева
Симеон Чуканов
Галя Кожухарова
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 285 405 BGN
Общ бюджет: 284 102 BGN
БФП: 284 102 BGN
Общо изплатени средства: 284 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 284 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 081 BGN
2013 226 993 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 519 BGN
2013 192 944 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 562 BGN
2013 34 049 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 611 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз