Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0020-C0001
Номер на проект: Д01-428/ 29.10.2012
Наименование: Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение
Бенефициент: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта са в контекста на стратегическата цел на ОП Развитие на човешките ресурси - да се подобри качеството на живот в България чрез подобряване на човешкия капитал, включително и чрез разширяване на възможностите за достъп до качествено образование и учене през целия живот с оглед засилване на социалното включване.
Дейности: Подготовка на дейност "Обучение на възрастни"
Изпълнение на дейност "Обучение на възрастни" 1*
Подготовка на дейност "Разработване на методически ръководства за изготвяне на стандартизирани учебни компоненти и съставяне на учебници и учебни помагала за ДО"
Изпълнение на дейност "Разработване на методически ръководства за изготвяне на стандартизирани учебни компоненти и съставяне на учебници и учебни помагала за ДО"
Подготовка на дейност "Разработване на учебни програми за електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на учебни програми за електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Разработване на електронни курсове/модули и други електронни помагала за ДО"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни курсове/модули и други електронни помагала за ДО"
Подготовка на дейност "Провеждане на курсове/модули на ДО"
Изпълнение на дейност "Провеждане на курсове/модули на ДО"
Подготовка на дейност "Създаване на хардуерна база, състояща се от два огледални сървъра и използване на новозакупена софтуерна платформа"
Изпълнение на дейност "Създаване на хардуерна база, състояща се от два огледални сървъра и използване на новозакупена софтуерна платформа"
Подготовка на дейност "Реконструкция и реновиране на ЦДО за администриране на електронния учебен процес"
Изпълнение на дейност "Реконструкция и реновиране на ЦДО за администриране на електронния учебен процес"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ПСИТ – 35” ООД
СТЕМО
"Смарт Софт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 705 026 BGN
Общ бюджет: 633 544 BGN
БФП: 633 544 BGN
Общо изплатени средства: 632 609 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 633 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 141 005 BGN
2013 135 028 BGN
2014 179 831 BGN
2015 176 744 BGN
632 609 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 538 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 854 BGN
2013 114 774 BGN
2014 152 856 BGN
2015 150 233 BGN
537 718 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 151 BGN
2013 20 254 BGN
2014 26 975 BGN
2015 26 512 BGN
94 891 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 Обучение на преподавателски, административен и технически персонал
Индикатор 3 Разработване на методически ръководства
Индикатор 4 Разработване на електронни курсове, тестове и др. електронни помагала


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз