Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123549564 "Икономическо развитие и инвестиции" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул."Княз Борис Първи" 93
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Унифициране възможностите на общините при предоставяне на електронни услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.02-0143-C0001
Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.05-0047-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на „КММ Инженеринг” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти " BG161PO003-2.1.08-0499-C0001
Постигане на ефективно управление на бизнес процесите, благодарение интегрирането на специализиран софтуер, чрез покриване на международно признати стандарти съгласно ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0441-C0001
Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен BG161PO001-1.1.08-0024-C0001
Технологична модернизация на производството в "Гамакабел" АД BG161PO003-2.1.11-0177-C0001
Въвеждане на 3D технологии при зсаснемането на реклами, клипове и филми" BG161PO003-2.1.11-0054-C0001
„Иновационни и ефективни решения в интерес на здравето, самочувствието и комфорта” BG161PO003-1.1.05-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз