Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0499-C0001
Номер на проект: 3МС-02-172/01.06.2011
Наименование: "Повишаване на конкурентноспособността на „КММ Инженеринг” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти "
Бенефициент: "КММ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на „КММ Инженеринг” ООД, чрез покриване на международно признати стандарти
Дейности: Стартиране на проекта Стартиране на проекта
Доставка и монтаж на оборудване Доставка и монтаж на оборудване
Разработване и внедряване на СУОС 14001:2005 и СУК 9001:2008 Разработване и внедряване на СУОС 14001:2005 и СУК 9001:2008
Сертифициране на СУК съгласно 9001:2008 и СУОС 14001:2005 Сертифициране на СУК съгласно 9001:2008 и СУОС 14001:2005
Финално отчитане Финално отчитане
Разработване на проектно предложение Разработване на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 504 BGN
Общ бюджет: 26 659 BGN
БФП: 19 684 BGN
Общо изплатени средства: 19 684 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 684 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 684 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 732 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 732 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 953 BGN
Финансиране от бенефициента 8 328 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз