Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0441-C0001
Номер на проект: 3МС-02-150/01.06.2011
Наименование: Постигане на ефективно управление на бизнес процесите, благодарение интегрирането на специализиран софтуер, чрез покриване на международно признати стандарти съгласно ISO 9001:2008
Бенефициент: Специализирана болница за рехабилитация-"Здраве" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане на ефективно управление на бизнес процесите, благодарение интегрирането на специализиран софтуер, чрез покриване на международно признати стандарти съгласно ISO 9001:2008
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Разработване и внедряване на СУК
Дейност 4 Закупуване на допълнително оборудване
Дейност 5 Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Дейност 6 Крайно отчитане
Визуализация
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 951 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 26 980 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Повишена удовлетвореност на клиентите на фирмата
Индикатор 4 Намаление на разходите за осъществяване на основната дейност
Индикатор 5 Увеличение на приходите от основна дейност
Индикатор 6 Успешни процедури за избор на изпълнители на проектни дейности
Индикатор 7 Реализирани мерки за визуализация (публикации, промотивни публикации и събития, участия в електронни медии и др.)
Индикатор 8 Завършени дейности по проекта
Индикатор 9 Разпределение на действията и отговорностите в екипа за управление на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз