Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115349959 "ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" № 56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ за (1) доизграждане на главни колектори и канализационна мрежа от смесен тип за селата Калояново и Дуванлий (2) строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води за селата Калояново и Дуванлии, (3) ремонт и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Калояново” BG161PO005-1.0.01-0102-C0001
Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив BG161PO001-1.4.02-0073-C0001
„Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище” BG161PO001-1.4.04-0012-C0001
Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово" BG161PO001-4.1.03-0084-C0001
“Асеновград – свещената порта на Родопите” BG161PO001-3.1.02-0108-C0001
Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново BG161PO001-4.1.04-0064-C0001
Корекция на река Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул Цариградско шосе до заустването на река Очушница - етап 1 BG161PO001-4.1.04-0078-C0001
Прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения за обекти в община Стамболийски BG161PO001-1.4.06-0004-C0001
Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол BG161PO001-1.4.06-0038-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания над три годишна възраст в община Пещера BG161PO001-1.1.11-0046-C0001
"Канализация и ГПСОВ община Стамболийски" BG161PO005-1.0.06-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз