Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115816551 "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград гр. Асеновград, ул. Васил Левски № 5, ет.2, ап.5
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Транспортиране на работниците и служителите от фирма "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД 16.12.2013 78 726 78 726 0 78 726 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян BG161PO001-1.1.01-0263-C0001
Подобряване на екологичната и рекреационна среда на град Пловдив BG161PO001-1.4.02-0073-C0001
Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян BG161PO001-1.4.05-0053-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Марица BG161PO001-1.1.09-0033-C0001
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-1.1.09-0034-C0001
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
Предотвратяване на рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски BG161PO001-1.4.06-0044-C0001
Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай BG161PO001-1.4.06-0047-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище BG161PO001-1.1.11-0040-C0001
Зелена и достъпна градска среда в град Велинград BG161PO001-1.4.09-0018-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив BG161PO001-1.4.09-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз