Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127051276 "Химера" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен бул. Мадара 42
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" BG161PO003-2.1.04-0084-C0001
Социален асистент и домашен помощник в семейна среда BG051PO001-5.2.07-0100-C0001
Технологична модернизация на производствения процес в „Дива Инженеринг” ЕООД чрез обновяване на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.06-0155-C0001
Укрепване на речното корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, община Велики Преслав BG161PO001-4.1.04-0037-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „ Дамак ” ЕООД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление качеството ISO 9001 : 2008. BG161PO003-2.1.08-0165-C0001
Повишаване ефективността на технологичния процес във „Формекс” ООД чрез технологично обновление BG161PO003-2.1.13-0086-C0001
Технологична модернизация и оптимизиране на производствения процес в „СИДИ”ООД " BG161PO003-2.1.13-0143-C0001
Център за социална рехабилитация и интеграция BG051PO001-5.2.13-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз