Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация и оптимизиране на производствения процес в „СИДИ”ООД "
Бенефициент: "СИДИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: „Технологична модернизация и оптимизиране на производствения процес в „СИДИ”ООД”
Дейности: Дейност 1„Закупуване на технологично оборудване”
Дейност 2 Доставка на технологичното оборудване; Подсвързване и пускане в експлоатация на новозакупеното технологично оборудване
Дейност 3. "Визуализация на проектните дейности”
Дейност 4” Одитиране”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КАРНЕС
"ЕМИ" АД
"Химера" ООД
"СТАТУС" ООД
„СТЕМ“ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 361 843 BGN
Общ бюджет: 408 940 BGN
БФП: 286 258 BGN
Общо изплатени средства: 286 258 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 286 258 BGN
2015 0 BGN
286 258 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 243 319 BGN
2015 0 BGN
243 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 939 BGN
2015 0 BGN
42 939 BGN
Финансиране от бенефициента 155 075 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Разработена тръжна документация по процедура за открит избор на доставчик на предвидените машини, съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г
Индикатор 7 Сключени договори с одобрените доставчици на машини
Индикатор 8 Закупено технологично оборудване по проекта
Индикатор 9 материали за визуализация :  Табели;  Стикери;
Индикатор 10 Извършен одит на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз