Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000517346 Русенска Търговско- Индустриална Камара
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе Гр. Русе, бул. „Фердинанд” № 3А, Русе 7000, Българ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на компетенциите и адаптивността на служителите на Антоан Вилл ЕООД" BG051PO001-2.1.02-0294-C0001
Инициативи с грижа за работника (ИГРА) BG051PO001-2.3.02-0139-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз