Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176778503 ДЗЗД "КСВ § ИНФРАКОРЕК"
Седалище Област: София област Oбщина: Самоков 2000 Самоков гр. Самоков, ул. "Иречек" №11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз