Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130540512 «КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА» ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЕИК 130540512, гр.София, ж.к. «Изток», ул. «Чехов» №6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ние сме част от Вас BG161PO001-1.1.11-0016-C0001
„Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Харманли, Димитровград и Хасково” BG161PO001-1.1.03-0008-C0001
Модернизиране ДСП в общини Лом, Бяла Слатина, Мездра BG161PO001-1.1.03-0022-C0001
Модернизиране на ДСП в общини Сливен, Нова Загора, Ямбол BG161PO001-1.1.03-0004-C0001
Модернизиране ДСП в общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Габрово BG161PO001-1.1.03-0021-C0001
Модернизиране ДСП в общини Долна Митрополия, Долни Дъбник, Троян, Ловеч и Червен бряг BG161PO001-1.1.03-0007-C0001
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм BG161PO001-3.1.03-0050-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
Модернизиране на ДСП в Столична община BG161PO001-1.1.03-0017-C0001
Осигуряване на безопасни условия на труд в „Нактайм” ЕООД BG051PO001-2.3.02-0111-C0001
"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.03-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз