Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020362576 "Металик-Иван Михайлов" ЕТ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "Васил Априлов" №149
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Защита на населението и превенция на риска от активизирали се свлачища на територията на Община Родопи” BG161PO001-1.4.03-0022-C0001
Внедряване на патентовани методи за получаване на плеуромутилин и тиамулин в Биовет АД BG161PO003-1.1.02-0034-C0001
Модерни училища за нашите деца BG161PO001-1.1.01-0126-C0001
По-висока енергийна ефективност - по-добра среда за всички ползващи образователните институции на община Баните BG161PO001-4.1.03-0079-C0001
Повишаване на качеството на образование в гр.Долна баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие BG161PO001-4.1.03-0086-C0001
Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково BG161PO001-1.1.12-0008-C0001
Внедряване на мерки за енргийна ефективност в образователна инфраструктура в община Пордим BG161PO001-4.1.03-0047-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз