Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130007553 "Стройконсулт - ГН 99" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1630 София район р-н Красно село ж.к. БОРОВО, ул. РОДОПСКИ И
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово BG161PO001-1.1.01-0009-C0001
Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина BG161PO005-1.0.01-0108-C0001
Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0026-C0001
"Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" BG161PO001-3.1.03-0049-C0001
„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” BG161PO001-1.4.09-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и създаване на перспективна среда за устойчиво развитие на РЕГИОНАЛЕН Е -КЛЪСТЕР BG161PO003-2.4.02-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз