Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126092708 ВАЛЕНТИНА ОДИТ - КОНСУЛТ
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград ул. ИЛИНДЕН, бл. 10, вх. Б, ап. 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000 BG161PO001-2.1.02-0041-C0001
Обновление на ОУ “Петко Каравелов” и ОУ „Никола Вапцаров”, гр. Асеновград BG161PO001-1.1.01-0094-C0001
Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0203-C0001
Изграждане на система за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0205-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0010-C0001
Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” BG161PO001-3.1.02-0086-C0001
По-висока конкурентоспособност в „Ния-Милва” ЕООД BG161PO003-2.1.10-0011-C0001
Изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения и ограничаване на рисковете и щетите за живущите в населените места на община Долни Чифлик BG161PO001-4.1.04-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз