Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126728106 ГД "ТОПЛИКА"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково гр.Хасково,бул."Съединение"№38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновление и рехабилитация на детска ясла No. 9 „Ален Мак”– гр. Димитровград BG161PO001-1.1.01-0019-C0001
Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000 BG161PO001-2.1.02-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз