Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000903939 ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Седалище Област: Хасково Oбщина: Харманли 6450 Харманли 6450 гр. Харманли, пл. „Възраждане” 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000 16.09.2008 3 803 560 3 803 560 0 3 806 541 24,00 Приключен
"ХАРМАНЛИ В ПЕСНИ И БАГРИ" 13.09.2011 461 490 452 130 9 360 426 543 24,00 Приключен
Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли 16.02.2012 689 972 689 972 0 689 972 24,00 Приключен
Прилагане мерки за енергийна ефективност в ОУ "Иван Вазов", гр. Харманли 28.03.2012 966 378 966 378 0 821 421 17,60 Приключен
„ПОМОЩ В ДОМА” 21.11.2012 214 002 214 002 0 198 635 14,00 Приключен
Функционален анализ на Община Харманли 13.12.2012 96 292 96 292 0 96 292 15,00 Приключен
Повишаване на капацитета на община Харманли за ефективно формулиране и изпълнение на общински политики с гражданско участие 30.10.2013 74 291 74 291 0 74 291 9,00 Приключен
Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в град Харманли 09.12.2013 141 796 141 796 0 141 771 14,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Харманли 06.12.2013 88 059 88 059 0 88 059 9,00 Приключен
Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация 18.08.2014 80 261 80 261 0 80 261 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз