Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106609443 ЕТ "Рекламни решения - Светлана Тодорова"
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца гр. Враца, ул. "Вежен"-4, ап.30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
"Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД" BG161PO003-2.1.04-0195-C0001
Община Борован – инициатор за развитието на социалната икономика в Общината BG051PO001-5.1.01-0019-C0001
Прилагане на мелки за енергийна ефективност в образователната среда в ОДЗ "Зора" и СОУ "Васил Левски" гр.Роман BG161PO001-4.1.03-0081-C0001
Искра- иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи BG161PO001-1.1.11-0044-C0001
Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман, чрез обучения в професионални и ключови компетенции BG051PO002-2.2.08-0202-C0001
Подобряване на условията на труд в "Косаня" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0304-C0001
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на функционален анализ BG051PO002-1.1.07-0030-C0001
Ефективни политики и партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован BG051PO002-1.3.07-0130-C0001
Осигуряване на организиран транспорт на работниците на "ЕНЕРГОРЕМОНТ-КОЗЛОДУЙ" ЕООД до и от работното място BG051PO001-2.2.03-0265-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз