Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131298528 „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул."Джеймс Баучер" 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията на община Каспичан” BG161PO001-1.1.01-0097-C0001
Дневен център за стари хора в гр. Смядово” BG051PO001-5.2.06-0247-C0001
Център за социална интеграция на малцинствата BG051PO001-5.2.06-0265-C0001
Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44 BG161PO001-4.1.04-0044-C0001
"Образованието на нашите деца - предизвикателство за всички" BG051PO001-4.1.03-0193-C0001
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" BG051PO001-5.1.02-0034-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Херти” АД, чрез внедряване на интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите /ERP система/ BG161PO003-2.1.12-0643-C0001
Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.04-0008-C0001
"Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" BG051PO001-3.3.06-0025-C0001
„Живеем, учим и творим заедно” BG051PO001-4.1.05-0024-C0001
Протегната ръка за помощ в дома BG051PO001-5.1.04-0019-C0001
„Помощ в дома – другото семейство“ BG051PO001-5.1.04-0191-C0001
Превенция на институционализацията чрез разкриване на нова социална услуга- Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства в община Долни чифлик. BG051PO001-5.2.13-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз