Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103842150 Деомид
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна , ул. „Никола Кънев” 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 6 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево BG161PO001-2.1.01-0008-C0001
"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич-град" BG161PO001-2.1.02-0024-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик BG161PO001-1.1.09-0009-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ "ХР. Ботев", с. Опан BG161PO001-4.1.03-0021-C0001
Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите BG161PO001-5.3.01-0054-C0001
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0018-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз