Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/001-01
Наименование: Лот 6 Рехабилитация на път II-29 Добрич – Генерал Тошево
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на Път ІІ-29 Варна - Генерал Тошево от км 52+345 до км 68+184 ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал, ще постигане свързаност между центрове на агломерационните ареали и ще улесни достъпа до туристически обекти, като по този начин е в съответствие с Приоритетната ос 2, която цели да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво разв
Дейности: Подготвителни дейности
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
ОДИТ НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 077 270 BGN
Общ бюджет: 5 216 272 BGN
БФП: 5 216 272 BGN
Общо изплатени средства: 5 216 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 216 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 746 939 BGN
2011 1 804 537 BGN
2012 1 665 588 BGN
2013 - 792 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 216 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 433 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 484 898 BGN
2011 1 533 856 BGN
2012 1 415 750 BGN
2013 - 673 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 433 831 BGN
В т.ч. Национално финансиране 782 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 262 041 BGN
2011 270 681 BGN
2012 249 838 BGN
2013 - 119 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
782 441 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз