Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121612592 Алфатур АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София "гр. София, район Възраждане, бул. ХРИСТО БОТЕВ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм” BG161PO001-4.2.01-0048-C0001
МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ И ДОБРИ СЪСЕДИ BG161PO001-4.2.01-0065-C0001
Социален парк „Нов път – Хайредин” BG051PO001-5.2.06-0053-C0001
Партньорство за по-добър живот BG051PO001-5.1.05-0002-C0001
Нови услуги за заетост BG051PO001-7.0.07-0080-C0001
„Партньорство за достоен и независим живот” BG051PO001-7.0.07-0081-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз