Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175025987 "АКУАРИУС 3 КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ж.к."Младост", ул."Д-р София Аврамова" № 3, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на работен проект за доизграждане на градска канализация на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за Градска пречиствателна станция BG161PO005-1.0.01-0059-C0001
Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Гачевци гр. Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 BG161PO005-1.0.01-0140-C0001
Изграждане на укрепителни съоръжения на свлачища на път IV-86024 (II-86), Лясково – Яворово – Добралък, в община Асеновград BG161PO001-1.4.03-0026-C0001
Укрепителни съоръжения на срутища на път ІІІ – 102 „Граница ОПУ Видин – Монтана” км 80+500 – км81+224”- Община Монтана BG161PO001-1.4.03-0023-C0001
Корекция на река "Луда Яна" в участъка между пасарелка на км. 0 + 960 и мост на км. 1 + 223, гр. Панагюрище BG161PO001-1.4.06-0013-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград BG161PO001-4.1.05-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз