Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030278596 "АФА" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София ГР.СОФИЯ 1504 , УЛ.ОБОРИЩЕ 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Модернизация на библиотечно - информационен център, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда в Лесотехнически университет - София. BG161PO001-1.1.07-0011-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на „Софарма” АД, чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти BG161PO003-2.1.07-0078-C0001
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. BG161PO001-1.1.08-0025-C0001
Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата" BG161PO005-3.0.10-0003-C0001
"Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0252-C0001
Дестинация Шнайдер BG051PO001-2.2.03-0135-C0001
До работното място и обратно BG051PO001-2.2.03-0425-C0001
Географска мобилност на заетите лица в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД BG051PO001-2.2.03-0134-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз