Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0003-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-3-91
Наименование: Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата"
Бенефициент: Дирекция Национален Парк - Пирин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 22.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата””
Дейности: 8. Разходи за публичност
7. Разходи за организация и управление на проекта
3.Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
2. Разходи за посетителска инфраструктура и капитално строителство
4. Планиране и оптимизация на управлението
6. Разходи за одит
1. Разходи за основна категория дейности - поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АФА" ООД
ЕКО КОНСУЛТ ПИРИН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 791 600 BGN
Общ бюджет: 15 031 477 BGN
БФП: 15 031 477 BGN
Общо изплатени средства: 15 819 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 031 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 158 732 BGN
2013 688 852 BGN
2014 4 266 868 BGN
2015 10 704 841 BGN
15 819 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 776 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 134 922 BGN
2013 585 524 BGN
2014 3 626 838 BGN
2015 9 099 115 BGN
13 446 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 254 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 810 BGN
2013 103 328 BGN
2014 640 030 BGN
2015 1 605 726 BGN
2 372 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой планове за управление на защитен територии, по които се изпълняват дейности
Индикатор 2 Брой разработени/актуализирани планове за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз