Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0078-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-1
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на „Софарма” АД, чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти
Бенефициент: "Софарма" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 11.03.2011
Дата на приключване: 11.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Софарма" АД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и стартиране на производството на иновативни продукти.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АФА" ООД
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co
L.B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH
Fette Compacting GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 995 300 BGN
Общ бюджет: 7 573 888 BGN
БФП: 3 786 912 BGN
Общо изплатени средства: 3 786 912 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 786 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 786 912 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 786 912 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 218 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 218 875 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 218 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 568 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 568 037 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
568 037 BGN
Финансиране от бенефициента 3 995 368 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 8 Подготвено тръжно досие
Индикатор 9 Проведена и одобрена тръжна процедура за избор на доставчици на машините.
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация нови машини.
Индикатор 11 Нарастнал производствен капацитет на процеса по хомогенизиране
Индикатор 12 Увеличена производителност на процеса
Индикатор 13 Равномерност на дозовите единици
Индикатор 14 Увеличена максимална производителност на всяка система
Индикатор 15 Допълнително увеличение на производителността на всяка система за таблетиране при автономен режим на работа
Индикатор 16 Равномерност на масата
Индикатор 17 Увеличаване на производителността на процеса
Индикатор 18 Намаляване на себестойността на процеса
Индикатор 19 Намаляване загубите на разтвора за филмиране
Индикатор 20 Намаляване на разходите за енергия
Индикатор 21 Намаляване на себестойността на процеса поради 3% икономия от покривно и основно фолиа
Индикатор 22 Увеличаване на рандемана на партидата
Индикатор 23 Намаляване на себестойността на процеса.
Индикатор 24 Извършен цялостен одит на проекта от експерт счетоводител.
Индикатор 25 Поставена информационна табела за проекта на предприятието.
Индикатор 26 Поставени стикери върху новозакупените машини (7 машини х 2 стикера
Индикатор 27 Реализирани инвестиционни проекти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз