Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130882619 "Лука Пачиоли" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Николай Павлович 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на конкурентните предимства на фирмата" BG161PO003-2.1.04-0449-C0001
"Повишаване конкурентоспособността чрез покриване изискванията на стандарт ISO 9001:2008" BG161PO003-2.1.03-0268-C0001
Информационна сигурност – ново предизвикателство при независимите оценки. BG161PO003-2.1.08-0268-C0001
Управление на качеството и информационната сигурност в Консултантска кантора „Филипов и партньори” BG161PO003-2.1.08-0595-C0001
Намаляване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.08-0281-C0001
Внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура на община Белица - ОУ "Св. Паисий Хилендарски" с.Краище BG161PO001-4.1.03-0096-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина BG161PO001-4.1.03-0057-C0001
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в село Дагоново и село Краище, община Белица BG161PO001-4.1.04-0034-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново BG161PO001-4.1.03-0054-C0001
Подобряване на конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0112-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Ремикс България“ ООД чрез технологична модернизация и увеличен производствен капацитет BG161PO003-2.1.13-0288-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз