Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0281-C0001
Номер на проект: 3МС-02-102/01.06.2011
Наименование: Намаляване на вредното влияние върху околната среда и устойчиво развитие на предлаганите услуги
Бенефициент: "ФАСИЛИТИ ОПТИМУМ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентноспособността на Фасилити Оптимум, чрез подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в следствие работните/производствените процеси, като фактор за устойчивото развитие на компанията на националния и европейския пазар
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУОС съгласно ISO 14001:2004
Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 756 BGN
Общ бюджет: 185 572 BGN
БФП: 137 323 BGN
Общо изплатени средства: 137 323 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 137 323 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 323 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 725 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 598 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 598 BGN
Финансиране от бенефициента 50 157 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой) във "ФАСИЛИТИ ОПТИМУМ БЪЛГАРИЯ" АД.
Индикатор 6 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой).
Индикатор 7 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева) във "ФАСИЛИТИ ОПТИМУМ БЪЛГАРИЯ" АД.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз