Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117633883 „Системи за управление”
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.Райко Даскалов No 36, ет. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентноспособността на ИРИМ ЕООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.03-0108-C0001
Повишаване конкурентноспособността на СЕНТИЛИОН ООД на европейските пазари чрез внедряване на ISO 13485:2003 BG161PO003-2.1.08-0542-C0001
«ВЪВЕЖДАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO 9001:2008 И ISO 27001:2005» BG161PO003-2.1.08-0057-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ПРИСТА ГАЗ ООД, чрез внедряване на системи по международни стандарти. BG161PO003-2.1.12-1193-C0001
Подобряване на условията на труд и безопасността на труда в "Изолат" ООД BG051PO001-2.3.02-0240-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Бергон Интернет ЕООД BG161PO003-2.1.13-0090-C0001
"Иновативни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ" BG161PO003-1.1.07-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз