Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на ИРИМ ЕООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Бенефициент: "ИРИМ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на ИРИМ ЕООД чрез внедряване и сертифициране на системи за управление по изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
Дейности: Сформиране на екип; Подбор и договаряне с консултантска организация за разработка и внедряване на стандартите обект на проекта
Разработване и внедряване на система по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, провеждане на вътрешни одити
Избор и договаряне със сертифицираща организация;
Сертифициране по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Изготвяне на отчет за разходите; Разходи за одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интертек ВА" ЕООД
ЕВРООДИТ РУСЕ
„Системи за управление”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 525 BGN
Общ бюджет: 27 729 BGN
БФП: 13 864 BGN
Общо изплатени средства: 13 864 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 864 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 864 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 785 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 080 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 080 BGN
Финансиране от бенефициента 16 525 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз