Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1193-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ПРИСТА ГАЗ ООД, чрез внедряване на системи по международни стандарти.
Бенефициент: „Приста-Газ” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е Приста Газ ООД да продължи своето възходящо развитие като повиши конкурентноспособността си на националния и европейския пазар.
Дейности: 1: Сформиране на екип
2: Подбор и договаряне с консултантска организация за разработване и внедряване на системите по проекта
3: Разработване и внедряване на система по стандарта ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004
4: Подбор и договаряне с доставчици на оборудването
5: Доставка на оборудването
6: Избор и договаряне със сертифицираща организация
7: Сертифициране по ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004
8: Изготвяне на отчет за проекта
9: Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 695 BGN
Общ бюджет: 37 404 BGN
БФП: 28 053 BGN
Общо изплатени средства: 28 053 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 28 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 053 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 053 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 845 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 845 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 208 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 208 BGN
Финансиране от бенефициента 9 565 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Създадени инвестиции
Индикатор 6 Увеличаване на оборота и печалбата с 15 % в годината следваща изпълнението на проекта
Индикатор 7 Обучени вътрешни одитори по ISO 14001 и ISO 27001
Индикатор 8 Закупено ново оборудване
Индикатор 9 Обучен представител на ръководството по ISO 14001 и ISO 27001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз