Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103643853 ФЛАЙ СИСТЕМ
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. ГЕН. КОЛЕВ 84 , ет. 2 , ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
" Общинските администрации-достъпни,прозрачни и компетентни" BG051PO002-1.2.04-0003-C0001
"Проект за разработване на иновативна интеграционна софтуерна платформа за визуално проектиране и изпълнение на комуникационни бизнес процеси (Infinity Communication Framework - ICF)" BG161PO003-1.1.01-0047-C0001
"Организиране на свободното време на деца от етнически малцинства чрез клубна дейност по интереси" BG051PO001-4.1.05-0057-C0001
„Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера BG161PO003-2.4.01-0036-C0001
Разработване и внедряване на иновативен продукт- E.L.L.I. за управление на бизнес процеси BG161PO003-1.1.03-0053-C0001
"Двадесет нови работни места за безработни младежи във "Велес МТ" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0218-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз