Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0053-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и внедряване на иновативен продукт- E.L.L.I. за управление на бизнес процеси
Бенефициент: "ДИ ДЖИ СОФТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Разработване и внедряване на иновативен продукт- E.L.L.I. за управление на бизнес процеси
Дейности: Дейност 1: Избор на доставчик на Платформа за планиране на проекти (Project management)
Дейност 2: Закупуване и внедряване на платформа за планиране на проекти (Project management)
Дейност 3: Подготовка - Избор на доставчик на консултантски услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство на иновативния продукт
Дейност 4: Подготовка Избор на доставчик на ДМА и ДНА
Дейност 5: Подготовка Избор на доставчик на консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрения в производство иновативен продукт
Дейност 5: Изпълнение Консултантски услуги, свързани с разработване на маркетингови планове и стратегии за реализация на внедрения в производство иновативен продукт
Дейност 6: Подготовка Избор на доставчик на консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт
Дейност 6: Изпълнение консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт
Дейност 3: Изпълнение Консултантски услуги за оптимизиране на софтуерна разработка тип ЕРП
Дейност 7: Подготовка и Изпълнение Услуги, свързани с визуализация на проекта Изработка на 1 бр. информационна табела и 32 бр. стикери.
Дейност 8: Финансов одит на проекта
Дейност 4: Изпълнение, Закупуване на ДМА и ДНА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 401 BGN
Общ бюджет: 320 472 BGN
БФП: 224 330 BGN
Общо изплатени средства: 224 330 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 167 557 BGN
2015 56 773 BGN
224 330 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 142 423 BGN
2015 48 257 BGN
190 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 25 134 BGN
2015 8 516 BGN
33 650 BGN
Финансиране от бенефициента 96 172 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Закупено оборудване, съгласно спецификациите.
Индикатор 4 Елементи на Маркетинговия микс.
Индикатор 5 Наличие на въведени стратегии, увеличаване на клиентите;
Индикатор 6 Готовност за извършване на поддръжка на системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз