Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0047-C0001
Номер на проект: CO/STF/46/20.02.2008
Наименование: "Проект за разработване на иновативна интеграционна софтуерна платформа за визуално проектиране и изпълнение на комуникационни бизнес процеси (Infinity Communication Framework - ICF)"
Бенефициент: "АТ КОНСУЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2009
Начална дата: 19.03.2009
Дата на приключване: 19.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на фирма АТ Консулт ООД като надежден, коректен и отговорен партнъор, конкурентноспособен на пазара на интелигентните бизнес решения и водещ доставчик на системи и приложения в областта на комуникационните и телекомуникационни технологии чрез разработване на иновативна интеграционна софтуерна платформа за визуално проектиране и изпълнение на комуникационни бизнес процеси (Infinity Communication Framework – ICF)
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на материали и консумативи
Изработване на оценки,бизнес планове,анализи,проучвания
Дейности свързани с изготвяне и разпространяване на рекламни материали и изготвяне на интернет страница
Одит и визуализация на проекта
Наемане на оборудване за изследване,измерване,изпитване,изработка на опитен образец
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 306 870 BGN
Общ бюджет: 275 972 BGN
БФП: 248 375 BGN
Общо изплатени средства: 250 333 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 250 333 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
250 333 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 211 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 212 783 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 783 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 550 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 550 BGN
Финансиране от бенефициента 34 097 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз